KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY

ODMIANA

OPIS

ELLA

 REWELACYJNA    PLENNOŚĆ!!                                                                                                                   Odmiana paszowa, szczególnie polecana jako komponent do pasz dla trzody i drobiu. Odmiana średnio wczesna, o grubym ziarnie. Wysokość średnia o dobrej odporności na wyleganie.   Zalecana na gleby dobre ale ze względu na podwyższoną odporność na zakwaszenie gleby może być uprawiana  również na stanowiskach słabszych. Zalecana norma wysiewu, przy opotymalnym terminie siewu, to 280-320 kiełkujących nasion na 1 m2 , tj. 130-150 kg/ha.

Odporność na choroby: mączniak prawdziwy  8,4; runchosporioza i plamistość siatkowa 7,7;      rdza jęczmienna 7,2  (w  skali 9 -stopniowej).

   

.

RSP 2014® Wszelkie prawa zastrzeżone.

.