Łubin wąskolistny  ZEUS

Odmiana pastewna, wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się. Zalecana do wysiewu w poplonach ze względu na bardzo szybkie tempo wzrostu i wysokie rośliny. Kwiaty koloru kremowego, nasiona białe. zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne i antraknozę.

 

Łubin wąskolistny  NEPTUN

Odmiana pastewna, wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się. Może być siana na terenie całego kraju. Rośliny wysokie, szybkorosnące o przeciętnej odporności na wyleganie. Nasiona większe od przeciętnej koloru szarego, o podwyższonej zawartości białka ( pow. 32%). Rośliny o kwiatach niebieskich i strąkach niepękających. Wymagana obsada: 100 roślin na 1 m2.

 

Łubin wąskolistny  SONET

Odmiana bardzo wczesna , samokończąca wegetację, odporna na pękanie strąków i wyleganie. Posiada dużą odporność na choroby wirusowe i fusarium. Niska zawartość alkaloidów w nasionach. Wysoka zawartość białka w suchej masie. Kwiaty niebieskie  z białym nakrapianiem. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju wyłącznie na ziarno. Norma wysiewu przeciętnie 100-120 roślin na  1 mtj. ok. 180 kg/ha.   Zalecane jest  użycie szczepionki bakteryjnej Rhizobium sp. (Nitragina) bezpośrednio przed siewem.  

 

Łubin wąskolistny HEROS

Odmiana pastewna, o najdrobniejszych nasionach ze wszystkich odmian łubinu,  co znacznie zmniejsza koszty wysiewu. Odmiana niewrażliwa na opóźniony siew.  Rośliny dość niskie, bardzo sztywne, rozgałęziające się.       Kwiaty koloru sinobiałego, nasiona białe, strąki niepękające. Odmiana polecana do uprawy na terenie całego kraju. Tolerancyjna na choroby fuzaryjne. Wymaga obsady 100 roslin na 1 m2.

 

Łubin wąskolistny RUMBA  

Typ ogólnoużytkowy, średniowczesny, zalecany do uprawy na terenie całego kraju. Wysokość roślin średnia, odporność na wyleganie przed zbiorem bardzo wysoka, równomierność dojrzewania wysoka. Zawartość białka wysoka natomiast alkaloidów niska. Nasiona szare, kwiaty niebieskie, strąki niepękające.

Łubin wąskolistny  TANGO


Odmiana tradycyjna, słodka, wczesna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu. Wysoka odporność na fusarium, antraknozę oraz szarą plamistość liści. Zawartość białka około 32 - 33%. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju. Nasiona koloru cielistego, kwiatry białe. Może być stosowana w skarmianiu zwierząt, w mieszankach paszowych i koncentratach razem z łubinem żółtym i grochem.

Łubin wąskolistny  SALSA    

Jedna z najnowszych odmian łubinu wąskolistnego. Charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania. Odmiana o wysokiej odporności na fusarium, antraknozę i szarą plamistość liści. Odznacza się najniższą zawartością alkaloidów, przez co jest wyjatkowo  słodka.  Zalecana do uprawy na terenie całego kraju. Odmiana wczesna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu.  Nasiona  i kwiaty białe.

Łubin wąskolistny  KORAL

NOWOŚĆ odmiana zarejestrowana w 2016 roku.   

Polecana do uprawy w mieszankach z pszenżytem jarym i łubinem żółtym odmiany PERKOZ.  Odmiana pastewna, średniopóźna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się. Rośliny wysokie, bardzo sztywne. Kwiaty różowe, strąki niepękające, nasiona szare.  Wyróżnia się odpornością na antraknozę łubinu i choroby fuzaryjne. Nieco wyższa od przeciętnej zawartość tłuszczu oraz niska zawartość alkaloidów. Wymagana obsada  100 roślin na 1 m2.

Łubin wąskolistny  TYTAN    

NOWOŚĆ  odmiana zarejestrowana w 2016 roku.

Odmiana pastewna, średniowczesna. Rośliny rozgałęziające się  lecz nie resorbujące dolnych strąków, co podnosi plonowanie w warunkach nadmiernej bujności. Odmiana niewrażliwa na opóźnienie siewu. Rośliny wysokie, sztywne, o kwiatach białych i strąkach niepękających. Nasiona białe, dość grube, o przeciętnej zawartości białka i bardzo niskiej zawartości alkaloidów. Rośliny odporne na choroby fuzaryjne i antraknozę. Wymagana obsada 100 roślin na 1 m2.

Łubin wąskolistny WARS

Odmiana pastewna, niesamokończąca, średniowczesna. Niewrażliwa na opóźnienie siewu. Rośliny wyższe od przeciętnej, rozgałęziające się. Kwiaty niebieskie i strąki niepękające. Polecana do uprawy na terenie całego kraju, przydatna do uprawy z pszenżytem. Tolerancyjna na choroby fuzaryjne, a także, jako jedna z dwóch, na choroby wirusowe. Nasiona szare o przeciętnej wielkości, o bardzo niskiej zawartośći alkaloidów. Wymaga obsady - 100 roślin/m2.

 Łubin wąskolistny  OSKAR -  odmiana gorzka.

Odmiana  średniowczesna, niewrażliwa na opóźniony siew, niesamokończąca.  Wyróżnia się drobnymi nasionami a to oznacza niższą normą wysiewu.Wykazuje wysoki plon nasion. Kwiaty niebiesko - białe, nasiona białe.
Wysokość roślin około 62 cm, początek kwitnienia około 59 dnia od siewu, dojrzałość techniczna 109 dni od siewu.Odporność na choroby: Fuzarioza 8,0, antraknoza 7,5 i opadzina liści 8,6 w 9 stopniowej skali.

 

 

 

 

 

.

RSP 2014® Wszelkie prawa zastrzeżone.

.