ODMIANA

OPIS

 ARKADIA Nowa, JAKOŚCIOWA PSZENICA OZIMA. Ładne grube ziarno o dobrym wyrównaniu, małym udziale pośladu i o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Charakteryzuje ją wysoka plenność na terenie całego kraju. W 2012 roku plonowała najwyżej spośród zarejestrowanych w Polsce pszenic jakościowych.  Wczesna, o dobrej odporności na zakwaszenie gleby, co daje możliwość uprawy na glebach słabszych. Pszenica o nadzwyczajnej zimotrwałości (6)  i dobrej zdolności krzewienia. Bardzo  wysoka odporność na fuzariozę. Odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy.
TORRILD
  • Dobra i sprawdzona zimotrwałość w Polsce,
  • Zalecana zarówno do produkcji intensywnej jak i ekstensywnej,
  • Znakomicie sprawdza się do uprawy w mulcz,
  • Tolerancja na okresowe susze.
MEMORY Pszenica ozima chrakteryzująca się rewelacyjnym  potencjałem plonowania.
Zaliczana jest do grupy jakościowej A/B, posiada  bardzo dobre parametry skupowe ziarna.
Ziarno tej pszenicy jest dobrze wyrównane, z małym udziałem pośladu, o średnio wysokiej MTZ.
Bardzo dobra odporność na choroby, szczególnie  na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą  oraz choroby podstawy źdźbła.
Memory posiada dobrą zimotrwałość (4,5 w skali 9°).
Odmiana średnio wczesna.  Rośliny średniej wysokości i bardzo dobrej sztywności oraz bardzo dobrej zdolności krzewienia.  Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie  siewu wynosi 330-360 kiełkujący ziaren na m2  (tj. 160-170 kg/ha).

POKUSA • Bardzo wysoki potencjał  plonowania.
• Najwyższa tolerancja na  zakwaszenie gleby.
• Termin kłoszenia i dojrzewania  średni.
• Odmiana o podwyższonej  odporności na rdzę żółtą  i fuzariozę kłosa.
• Polecana również na późne siewy.
 ALEXANDER Nowa pszenica charakteryzująca się bardzo wysokim poziomem plonowania. Doskonale się sprawdza na glebach średniej jakości i dobrych. Posiada bardzo dobrą mrozoodporność ( 4,5) oraz bardzo dobra odporność na choroby, szczególnie rdzę brunatną i rdzę żółtą. Została zakwalifikowana do pszenic chlebowych ( geupa B), nie mniej jednak posiada bardzo wysoką liczbę opadania ( poziom grupy E) oraz zawartość glutenu ( grupa A), a także bardzo dobre parametry wypiekowe ziarna.
 SAILOR ODMIANA JAKOŚCIOWA  o wysokiej zawartości białka i glutenu. Odmiana średniowczesna o rewelacyjnym plonowaniu we wszystkich rejonach kraju. Posiada doskonałe cechy adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych. Bardzo dobra mrozoodporność i dobra odporność na choroby. Sailor posiada grube ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu. Rośliny o średniej długości i dobrej odporności na wyleganie.  Dobrze sie krzewi.Odmiana  idealna do późnych siewów po kukurydzy i burakach.
JANTARKA PSZENICA CHLEBOWA (A/B) Charakteryzuje się bardzo dobrą plennością we wszystkich rejonach Polski. W porównaniu do innych pszenic ozimych szczególnie wysoko plonuje na glebach słabszych klasy IVa i IVb. Dużym atutem pszenicy Jantarka jest grube ziarno o dobrym wyrównaniu i niewielkiej ilości pośladu. Jest odmianą o dobrej zdolności krzewienia. Posiada dużą tolerancję na zakwaszenie gleby. Jantarka wykazuje bardzo dobrą mrozoodpornosć. W przypadku opóźnionego siewu, normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.
MEWA PSZENICA CHLEBOWA. Odmiana oścista, odpowiednia na cele młynarsko-piekarskie. Cechuje się bardzo dobrą mrozoodpornością, ma duże, dorodne ziarno o bardzo dobrej wymiałowości mąki, dużej zawartości białka i glutenu dobrej jakości. Jest odmianą wcześnie dojrzewającą, przydatną do uprawy na różnych rodzajach gleb. Odmiana posiada średnią odporność na porastanie ziarna w kłosach. Zbioru należy dokonywać bezpośrednio po uzyskaniu przez odmianę dojrzałości.
DESAMO Odmiana o wysokim potencjale plonowania i bardzo wysokiej rentowności uprawy.
Dobra jakość ziarna – grupa A/B, wysoka zawartość białka i bardzo wysoka liczba opadania.
Szczególnie przydatna do intensywnej technologii  uprawy na glebach średniej jakości i dobrych w  różnych  terminach wysiewu. Średnio wczesny termin kłoszenia i dojrzewania.
Wykazuje dobrą odporność na choroby, w szczególności na rdzę brunatną, rdzę żółtą, mączniaka prawdziwego, septoriozę liści oraz DTR.   Z uwagi na doskonałe właściwości adaptacyjne  do różnych warunków klimatyczno-glebowych  może być uprawiana na terenie całej Polski.
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie  siewu wynosi 300-350 kiełkujących ziaren/m²,  (tj. 140-160 kg/ha).
WILEJKA REWELACYJNA MROZOODPORNOŚĆ  7,5 w skali 9 stopniowej. Odmiana oścista, średnio wysoka,  o bardzo wysokim potencjale plonowania. Termin kłoszenia i dojrzewania średni, zawartość białka i glutenu bardzo wysoka. Odporność na choroby średnia do średnio wysokiej.
 FORMACJA Nowa odmiana jakościowa - grupa A. Przystosowana do uprawy na terenie całego kraju. Rośliny średnio wysokie, odporne na wyleganie. Odmiana silnie się krzewi i wysoko plonuje ( nawet do 107 % wzorca). Wyrównanie ziarna, zawartość białka i ilość glutenu wysoka, liczba opadania i sedymantacji bardzo wysoka.

ARKTIS Pszenica elitarna o zdrowym kłosie ( E ).  Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania. Dobra zimotrwałość i odporność na wyleganie. Nadaje się do siewu po kukurydzy lub w monokulturze oraz na trudnych glebach. Zawartość białka i liczba opadania bardzo wysoka, masa 1000 ziaren średnia do dużej.
TABASCO Pszenica na ciastka i paszę  Jako jedyna  łączy w sobie najwyższe plony z doskonałą odpornością na choroby fuzaryjne. Korzystne są wczesne lub średnio wczesne terminy siewu. Słoma krótka, odporność na wyleganie  średnio wysoka. Termin wykłoszenia i dojrzewania średnio późny.

.

RSP 2014® Wszelkie prawa zastrzeżone.

.