Czarnylas należy do najstarszych miejscowości Kociewia. Pierwsza wzmianka pisana o osadzie pochodzi  z 1352 roku. W dokumencie z tego roku Czarnylas był wzmiankowany jako granica  sąsiednej wsi Wysoka.

W XV wieku osada należała do Komturstwa w Gniewie. W 1458 roku Kazimierz Jagiellończyk podarował dobra czarnoleskie  wojewodzie pomorskiemu Janowi z Jani.  W drugiej połowie XVI wieku Czarnylas stanowił własność królewską, która zamieszkiwało 3 ogrodników, chałupnik i dziewiętnastu chłopów. We wsi znajdowała się dziedziczna karczma.  Podczas walk ze Szwedami w latach  1655 - 1660  osada poważnie ucierpniała.  Następnie  folwark dzierżawił niejaki Bistram. Sześćdziesiąt lat później August III Król Polski nadał chłopu  z Czarnegolasu, Janowi Kurowskiemu,   przywilej   "nadawczy",  jakim do dziś chlubią sie jego potomni.  W 1789 roku wieś królewska i folwark liczyły łącznie 32 "dymy".  W 1874 roku wybudowano gorzelnię, czynną do dzisiaj. Przed rokiem 1909 rząd pruski zarządził wykupienie majątku,  który przekształcił w domenę. W 1923 roku została ona rozparcelowana, a resztówkę nabył  kpt. Rolbiecki, który użytkował ją do roku 1939.  Podczas II wojny światowej Czarnylas specjalnie nie ucierpiał.  Został wyzwolony 4 marca 1945 roku. Majątek poniemiecki rozparcelowano.

      W marcu 1951 roku 21 okolicznych rolników założyło Rolniczą Spółdzielnię Wytwórczą "Zwycięstwo".        Wspólne gospodarowanie rozpoczęto od kilkudziesięciu hektarów. Obecnie powierzchnia gospodarstwa to  ponad  751 ha.  Nasza  działalność to przede wszystkim produkcja roślinna oraz wyroby tartaczne: deski, łaty i krawędziaki. 

 

 

-

-

-

-

.

RSP 2014® Wszelkie prawa zastrzeżone.

.